Adress:
Östermalmskyrkans församling
Lasarettsboulevarden 6
291 33 Kristianstad

 

Receptionen
Victoria Book & Bo Olsson
(Mån 12-17, Tis 10:15-17
Onsd 12-15, Tors 11:30-17:00,
Fred 12-15.)
Telefon 044-12 24 90
Fax 044 12 47 77
Mail info@ostermalmskyrkan.nu

 

Östermalmskyrkan samarbetar med Evangeliska Frikyrkan och Pingst fria församlingar i samverkan.

 

Vill du ge en gåva?

Församlingens postgiro: 14 37 36 – 7.
Församlingens bankgiro: 890 – 3585
Ungdomsarbetes postgiro: 37 65 71-6
Swish 123 074 68 59
Swish Café 123 244 15 41
Swish Mission 123 004 02 79

KONTAKTA PERSONALEN

Lisa Fredlund

Lisa Fredlund

Pastor - Föreståndare

T: 070-7766931
M: Lisa.Fredlund@ostermalmskyrkan.nu

 

Marcus Fröding

Marcus Fröding

Pastor

T: 070-0923336
M: Marcus.Froding@ostermalmskyrkan.nu

Lena Isgren

Lena Isgren

Pastor - Barn och Familj

T: 070-325 15 19
M: Lena.Isgren@ostermalmskyrkan.nu

Cecilia Samuelsson

Cecilia Samuelsson

Kommunikation och Barn och Familj

T: 070-7455377
M
: Cecilia.Samuelsson@ostermalmskyrkan.nu 

Sofia Holst

Husmor

T: 070-0923335
M: info@ostermalmskyrkan.nu

Dusko Ozegovic

Dusko Ozegovic

Vaktmästare

T: 073-3760627