Adress: Östermalmskyrkans församling Lasarettsboulevarden 6 291 33 Kristianstad

Receptionen: Bo Olsson (Varierande tider de flesta vardagar) Telefon 044-12 24 90.
Vid brådskande ärenden: 0705-363864.  
Mail info@ostermalmskyrkan.nu

Personlig integritet (GDPR)
Så här behandlar vi dina personuppgifter som medlem i församlingen:
GDPR i Östermalmskyrkans församling Kristianstad

 

Östermalmskyrkan samarbetar med Evangeliska Frikyrkan och Pingst fria församlingar i samverkan.
Vill du ge en gåva? Församlingens postgiro: 14 37 36 – 7. Församlingens bankgiro: 890 – 3585 Ungdomsarbetes postgiro: 37 65 71-6 Swish 123 074 68 59 Swish Café 123 244 15 41 Swish Mission 123 004 02 79

KONTAKTA PERSONALEN

Lisa Fredlund

Lisa Fredlund

Pastor - Föreståndare

T: 070-7766931 M: Lisa.Fredlund@ostermalmskyrkan.nu
Marcus Fröding

Marcus Fröding

Pastor

T: 070-0923336 M: Marcus.Froding@ostermalmskyrkan.nu
Cecilia Samuelsson

Cecilia Samuelsson

Kommunikation och Barn och Familj

T: 070-7455377 M: Cecilia.Samuelsson@ostermalmskyrkan.nu 
Dusko Ozegovic

Dusko Ozegovic

Vaktmästare

T: 073-3760627