Skatten

På söndagarna träffas vi i alla åldrar för att fira gudstjänst tillsammans. Barnen är med under den första delen av gudstjänsten och går sedan till Skatten som är vår gudstjänst för barn.

Skatten börjar med en storsamling innan vi delar upp oss i olika grupper: Pärlorna för barn som är 3-5 år, Diamanterna som är 6-8 år och Guldgruppen som är 9-12 år. Vi följer ett bibelmaterial för barn som heter “Leva livet”. Vi hinner förstås också med lek, skapande och en massa bus. Skatten är slut klockan 12:30.

Är du 13 år och äldre och vill delta i Gudstjänsten – hämta ett ”kyrkhäfte” på välkomstvagnen. I häftet kan du skriva ner dina tankar om det som händer i Gudstjänsten.

Om du har frågor som rör Skatten eller är intresserad av att vara med, kontakta Lena Isgren, Barn- och familjepastor på telefon: 0703-25 15 19 eller lena.isgren@ostermalmskyrkan.nu eller Cecilia Samuelsson, barnledare på telefon: 0707-45 53 77 eller cecilia.samuelsson@ostermalmskyrkan.nu

Välkommen!