Länk till digitalt SCHEMA 24-7 bön där du kan skriva upp dig:

BÖNESCHEMA 24-7