Celebrate Recovery är ett kristet 12-stegsprogram för alla som vill ta itu med livets sår, ovanor och beroenden. Östermalmskyrkan har ett Celebrate Recovery arbete tillsammans med Åhus frikyrka. För aktuell information gå in på Facebooksidan “Celebrate Recovery Åhus Kristianstad”. Du kan också läsa mer på www.celebraterecovery.se.

Se gärna filmklippet: https://www.youtube.com/watch?v=B2zTmrO8SSk