Vill du hjälpa oss att hjälpa?

I vårt land har vi en lång tradition av att bistå människor i nöd.

För många grundar sig denna vilja att hjälpa också på Jesu ord i bibeln “allt vad Ni vill att människor skall göra för Er, det skall Ni också göra för dem”.
Ingen har garanti för att inte också vi en dag kan behöva en hjälpande hand!

Varför gör församlingen detta?

Församlingen, och vi som enskilda individer, vill ta Jesu ord på allvar; “Jag var sjuk, hungrig och utan kläder … och ni besökte mig”.
“Besöket” för vår del består av bistånd i form av sjukvård, skola och omsorg och till spridning av det kristna budskapet om Jesus Kristus via utsända missionärer, lokala förkunnare, radio, TV och det tryckta ordet.
Vill du vara med och förverkliga Jesu medmänskliga uppmaning “Vad Ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig”. Du utlovas en rik glädje genom ditt givande ! !

Barn och gammal hjälper tillsammans

Församlingens Barn- och ungdomsgrupper och en pensionärsgrupp ger två fadderbidrag till PMU:s (pingstmissionens utvecklingsarbete) handikappcenter i Burundi, Afrika. Där bor barn och ungdomar som har något fysiskt handikapp. De går i skola och får en yrkesutbildning, som hjälper dem till en framtida försörjning. Dessa unga människors enda möjlighet till ett värdigt liv.
Som fadderbarn får också en skolflicka i Indien stöd av söndagsskolan. För att kunna gå i skolan, bor hon på ett skolhem där hon också får mat, kläder och boende.

LITAUEN

I staden Birzai, finns församlingen “God is love”. För ungdomar finns en enkel bibelskola och en livlig lägerverksamhet. Mycket satsas på social verksamhet, speciellt bland barn. Man har bl.a. två dagcenter för barn från familjer med svåra hemförhållanden.

INDIEN

I delstaten Uttar Pradesh i norra Indien driver ASSI (Asian Sahyogi Sanstha India) ett utbildningscenter. ÖMK stöder deras arbete att utbilda församlingsledare och att plantera nya församlingar. ASSI har som mål att nå människor med det kristna budskapet. Ett starkt växande församlingsgrundande och socialt arbete utförs.

Hitintills har tusentals husförsamlingar bildats.

LIBANON

Än så länge råder religionsfrihet i Libanon som är ett av de få länder i Mellanöstern där det fortfarande är möjligt att läsa teologi på arabiska.

ÖMK sponsrar en noggrant utvald elev från Algeriet och den väckelse som pågår där. Han får därmed möjlighet att få en teologisk utbildning vid ABTS (Arab Baptist Theological Seminary). Han förbereds också för kristen tjänst som församlingsledare i regionen.

NORDAFRIKA-EUROPA-MELLANÖSTERN

Utifrån en bas på Cypern organiseras ett omfattande arbete för att nå ut med det kristna budskapet i länderna runt omkring.

Detta sker via olika media som t. ex. TV, radio, Internet, biblar m.m.

Det utförs också församlingsgrundande och socialt arbete. Skolor startas för barn med funktionshinder. Hjälp ges till kvinnor som lockats in i den växande sexindustrin i hela området.

ÖMK stöder regionledarna i detta viktiga arbete.

Regionledarna har också en omfattande kontakt med olika samarbetspartner i området.

SÖNDAGSSKOLANS FADDERPROJEKT – INDIEN

I slummen vid Indiens stora järnvägsstationer tillbringar tusentals barn sin uppväxt. De är ofta i fysiskt mycket dåligt skick, undernärda och sjuka. De riskerar att bli utsatta för övergrepp, fastna i droger och kriminalitet.

Söndagsskolans partner ASSI söker upp barnen och erbjuder dem att komma till något av de center som ASSI driver. De får mat, läkarvård och bad. De erbjuds också börja skolan och i samband med detta får de boende.

INTERNATIONELLT VOLONTÄRARBETE

Församlingen ger resebidrag till 1 person/år som vill göra en insats ute i världen med t.ex evangelisation, undervisning eller socialt arbete.

Ansökan om resebidrag lämnas till missionsrådet.