PASTORER

Lisa Fredlund

Lisa är sedan hösten 2014 församlingens föreståndare och har haft tjänst i församlingen sedan 2009. I tjänsten ligger församlingsövergripande ansvar med betoning på ledarskap, förkunnelse och att tillsammans med församlingsledningen ta ut riktning för församlingen.  Hon gillar utmaningar, är glad, energisk och gillar att löpträna.

Marcus Fröding

Marcus har tjänst i församlingen som pastor, med församlingsövergripande blick, tjänsten rymmer en betoning på smågrupper, samtal och lärjungaträning. Han kommer från Värmland och uppskattar mat, musik, bollsport och att se människor växa och blomma ut. Han har haft tjänst i församlingen sedan hösten 2013.  

Sofia Holst

Sofia är vikarierande barn- och familjepastor.  

MEDARBETARE

Cecilia Samuelsson

Cecilia är ansvarig för Östermalmskyrkans integrationsarbete och är även del av församlingsledningen. Cecilia förkroppsligar ett stort socialt patos med mycket energi och brinner för att hjälpa utsatta. Hon är trebarnsmamma och gift med Robert.  

Bernhard Svanström

Bernhard är församlingens ungdomsledare. Han studerar samtidigt på ALT – Akademi för Ledarskap och Teologi. Han är uppvuxen i församlingen och har en stor passion för unga människor, mission och för fotboll.


STUDENTER

Församlingen har två studenter som läser den teologiska utbildningen ALT – Akademi för ledarskap och teologi utifrån Hyllie Parks folkhögskola.

UTHYRNINGEN