LÄRJUNGASKOLA FÖR ALLA

Välkommen med på vår Lärjungaskola för alla! Att bli kristen handlar inte om att hitta bra teoretiska svar på livets olika frågor. Det handlar om att bjudas in i ett nytt sätt att leva. Där vi får röra oss emot att bli dem vi är tänkta att vara. Att få upprättas, mogna och blomma ut. Jesus säger: “Följ mig!” (Matt 4:19) Han kallar oss att ta rygg på honom och lära känna honom. Att bli hans lärjungar. Han säger också: den som har sett mig har sett Gud (Joh 14:9). Att lära känna Jesus är alltså att lära oss vem Gud är! Hur Gud älskar, vad Gud ser, längtar efter och vad Guds hjärta slår för. Vi är skapade till Guds avbild, vi är bestämda till att återspegla Guds djupa godhet med hela våra liv. Och Jesus är den som kan lära oss allt om det livet! Tron är också en vandring tillsammans med andra. Vi behöver leda varandra, undervisa, uppmuntra och stötta varandra. Den som är ny i tron behöver mycket stöd och vägledning av den som gått längre. Och den som gått en längre sträcka behöver den som är ny i tron för att inte glömma, för att utmanas och för att vara i kontakt med församlingens uppdrag: att ge tron vidare. Lärjungaskola för alla handlar om att tillsammans söka livet med Jesus. Än en gång, välkommen! Schemat ser du här till höger.