SMÅGRUPPER

Mitt i den stora församlingsgemenskapen finns också våra smågruppsgemenskaper. Vi är skapade till att leva i gemenskap med varandra. Vi behöver varandra. Och därför tror vi också att vi behöver små och nära gemenskaper där vi kan dela livet och tron. Där vi får stötta, uppmuntra och bära varandra genom livets olika skeden. Olika smågrupper i församlingen möts därför regelbundet hemma hos varandra. Ofta delar vi livet och tron med varandra kring matbordet, men också i bön, samtal, sång och bibelläsning eller kring gemensamt arbete. Välkommen att vara med!

Kontakta marcus.froding[at]ostermalmskyrkan.net om du är intresserad.