SOCIALT & INTEGRATION

Östermalmskyrkan är en kyrka med stor mångfald. Vi vill vara en plats för integration och gemenskap över alla gränser.

Välkommen!

SPRÅKCAFE

Onsdagar 17:00-19:00. Vi äter soppa tillsammans 18:30. Välkommen!

 

.


STIPENDIUM:
MENINGSFULL FRITID

Behöver ni ekonomiskt stöd för barnens fritidsaktiviteter? Meningsfull fritid är ett stipendium som utgår från Östermalmskyrkans sociala arbete och ansvaras för av RÅSU – rådet för social utveckling. Stipendiet ska användas till avgifter för organiserade fritidsaktiviter och kan sökas för barn mellan 6-19 år. Observera att beslut om försörjningsstöd ska bifogas till ansökan.
Skicka in ansökan senast den 30/4, 31/8, 30/11.

MÖTESPLATS ÖSTERMALM

Mötesplats Östermalm- en öppen mötesplats för föräldrar och barn varje onsdag. Droppa in och ät mellanmål, lek, hitta nya vänner och var med på rytmiken.

Välkommen!


SOCIAL SAMVERKAN

Ett par gånger per år möts representanter från Östermalmskyrkan, Rädda Barnen och från olika förvaltningar inom kommunen som jobbar med barn och ungdom för att nätverka kring ungas situation i kommunen. Det är ett gott sammanhang där vi har möjlighet att utbyta idéer, få en överblick över behov och utsatthet bland barn och unga i kommunen och framförallt fundera tillsammans över möjliga vägar att samverka. Ett par saker som gör samverkansträffarna särskilt aktuella just nu är dels nya riktlinjer (utifrån ett lagförslag) att alla förvaltningar ska arbeta för att förverkliga FN:s barnkonvention för barn boende i Kristianstad kommun. Och dels flyktingsituationen med stora behov framöver av inte minst stödfamiljer, familjehem och svenskundervisning för ensamkommande flyktingbarn. Här nedan finner du minnesanteckningar från senaste samverkansträffen.